• ghe-don-dep-cao-cap.jpg

  Ghế Đơn Đẹp Cao Cấp – Mã QSĐ32

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • sofa-ghe-don.jpg

  Ghế Sofa Đơn – Mã QSĐ28

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-ca-phe.jpg

  Ghế Sofa Đơn Cà Phê – Mã QSĐ33

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • ghe-sofa-don-cao-cap-hien-dai-1.jpg

  Ghế Sofa Đơn Cao Cấp Hiện Đại – Mã QSĐ27

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-dep.jpg

  Ghế Sofa Đơn Đẹp – Mã QSĐ06

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Đỏ Cao Cấp – Mã QSĐ11

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-don-gian-2.jpg

  Ghế Sofa Đơn Đơn Giản Đẹp – Mã QSĐ24

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-don-gian.jpg

  Ghế Sofa Đơn Giản – Mã QSĐ09

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • sofa-don-hien-dai.jpg

  Ghế Sofa Đơn Hiện Đại – Mã QSĐ04

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-mau-do.jpg

  Ghế Sofa Đơn Màu Đỏ – Mã QSĐ01

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Màu Vàng – Mã QSĐ18

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • sofa-don-mau-xam.jpg

  Ghế Sofa Đơn Màu Xám – Mã QSĐ03

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Màu Xám Đẹp – Mã QSĐ14

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Màu Xanh Đẹp – Mã QSĐ16

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Màu Xanh Lá – Mã QSĐ13

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Nhỏ Gọn – Mã QSĐ10

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-quan-cafe.jpg

  Ghế Sofa Đơn Quán Cafe – Mã QSĐ19

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Đơn Văn Phòng – Mã QSĐ17

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-vai-don.jpg

  Ghế Sofa Vải Đơn – Mã QSĐ29

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-bang-da.jpg

  Sofa Đơn Bằng Da -Mã QSĐ02

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • so-don-cafe-dep.jpg

  Sofa Đơn Cafe Đẹp – Mã QSĐ25

  KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hình miễn phí bán kính 10km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  Liên hệ
 • so-don-cafe-dep.jpg

  Sofa Đơn Cafe Đẹp – Mã QSĐ25

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • sofa-don-cao-cap.jpg

  Sofa Đơn Cao Cấp – Mã QSĐ05

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

  Liên hệ
 • sofa-don-cao-cap-dep.jpg

  Sofa Đơn Cao Cấp Đẹp – Mã QSĐ08

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-cao-cap-hien-dai.jpg

  Sofa Đơn Cao Cấp Hiện Đại – Mã QSĐ20

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-chan-go.jpg

  Sofa Đơn Chân Gỗ – Mã QSĐ26

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-da-mau-cam.jpg

  Sofa Đơn Da Màu Cam – Mã QSĐ30

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • sofa-don-dai-cao-cap.jpg

  Sofa Đơn Dài Cao Cấp – Mã QSĐ22

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ
 • Sofa Đơn Đẹp Đơn Giản – Mã QSĐ15

   🙄 Giao Hàng trong 3-5 ngày 🙄 

  THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM
  Bảo hành 3 năm
  Giao hàng miễn phí bán kính 10 km
  Trả góp 0% lãi suất thẻ Tín Dụng 
  HỖ TRỢ MUA NHANH : 
  0984.133.445 Việt (Miễn phí) 0968.476.468 Hùng (Miễn phí)

   

   

  Liên hệ

Sofa đơn là gì?

Sofa đơn được hiểu là những mẫu ghế sofa có kích thuốc chỉ dành cho một người ngồi.

Có thể chúng có nhiều mẫu mã cũng như kiểu dáng khác nhau nhưng nhìn chung đều có kích thước nhỏ, có thể đặt được trong những không gian hẹp hay dùng được cho cả phòng ngủ.

Mời bạn xem một số mẫu sofa tại Việt Phát được nhiều khách hàng lựa chọn

Sofa đơn phòng ngủ, sofa đơn phòng khách là những mẫu sofa đơn dùng phổ biến cho gia đình hay khách sạn.

Hiện nay sofa đơn không chỉ dùng cho nội thất gia đình hay nội thất khách sạn mà nó đã lấn sân sang cả nội thất của những quán cà phê.

Sofa đơn được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, cấu tạo chung đều là khung gỗ, có thể là gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp.

Ngoài ra nhà sản xuất sẽ dùng da hoặc nỉ hay vải để bọc sofa. Với những dòng sofa đơn cao cấp thì sẽ được bọc da thật hoặc da công nghiệp.

Nhưng phổ biến hơn vẫn là sofa đơn nỉ hay sofa đơn vải vì màu sắc đa dạng, mùa đông sẽ ấm áp còn mùa hè thì thoáng mát.

Ưu điểm của sofa đơn là gì?

Không phải tự nhiên mà sofa đơn lại được ưa chuộng đến vậy, với một dòng sản phẩm hội tụ nhiều ưu điểm như thế thì đây xứng đáng nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Ưu điểm của sofa đơn gồm có:

Kích thước nhỏ gọn

 • Thiết kế của sofa đơn thường chỉ đủ để một người dùng mà thôi, nên nó cực kì phù hợp khi đặt trong những phòng khách nhỏ, phòng ngủ hay đặt ở chỗ đọc sách.
 • Ngoài ra kích thước nhỏ gọn còn giúp bạn dễ dàng di chuyển chúng từ vị trí này sang vị trí khác hay di chuyển chúng để lau dọn nhà cửa.

Đa năng

 • Không chỉ dùng để ngồi mà với những mẫu sofa sofa đơn thư giãn, sofa đơn mini bạn còn có thể biến chúng thành những nơi nghỉ ngơi lý tưởng.
 • Đọc sách, xem tivi hay uống trà hay làm việc trên những chiếc sofa đơn sang trọng và tinh tế chắc chắn sẽ khiến bạn thấy thật thoải mái và dễ chịu.
 • Chính vì thế sofa đơn được người dùng sử dụng cho nhiều không gian với những mực đích khác nhau.

Tiện nghi và sang trọng

 • Nếu phòng khách nhà bạn dùng những mẫu sofa thông thường để bày trí sẽ không làm nổi bật được sự khác biệt.
 • Trong khi đó sofa đơn tròn hay sofa đơn mini sẽ làm cho không gian thêm sang trọng và đặc sắc.
 • Sofa đơn không những tiện dụng mà còn dễ dàng để di chuyển, bày trí điều này sẽ giúp gia chủ dễ dàng thay đổi hay lấp đầy những khoảng trống trong nhà.
 • Những mẫu sofa đơn chân gỗ hay sofa đơn chân sắt, sofa đơn chân inox được khách hàng yêu thích và lựa chọn bởi chúng mang đến sự hiện đại và tinh tế.
 • Ngoài việc dùng sofa đơn cho nội thất gia đình thì những mẫu sofa đơn góp mặt cho nội thất văn phòng như những mẫu ghế sofa đơn văn phòng mang đến cho bạn sự thoải mái khi phải ngồi hàng giờ liền làm việc.
 • Hay những quán cafe thay những mẫu ghế ngồi thông thường hiệu quả đối với khách hàng rất tốt.
 • Như một điểm nhấn riêng của quán bạn với những quán khác, vì thế không ít người đã sử dụng những mẫu sofa đơn đẹp và snag trọng cho quán cafe.

Sofa đơn cổ điển

 • Ghế sofa đơn cổ điển chính là cốt lõi của vẻ đẹp tinh tế, hội tụ hài hòa giữa chất liệu cao cấp và thiết kế tinh xảo.
 • Những mẫu ghế sofa cổ điển đơn luôn cuốn hút mọi ánh mắt nhìn, giúp gia chủ thể hiện gu thẩm mỹ cao cấp và phong cách thời thượng của gia đình mình.
 • Không chỉ dùng cho không gian phòng khách gia đình mà ghế sofa đơn cổ điển phù hợp cho nhiều không gian khác nhau với mục đích khác nhau nhằm thể hiện sự trang trọng.
 • Là dòng ghế sofa cổ điển đơn nên kích thước của chúng không quá to hay trọng lượng không quá nặng.
 • Vì thế bạn rất dễ dàng trong việc di chuyển, bày trí mà không cần phải huy động quá nhiều người hay nhiều sức lực.
 • Những mẫu ghế cổ điển có màu sắc rất bắt mắt, kiểu dáng sang trọng và độc đáo với những điểm nhấn sẽ thật sự làm không gian trở nên cuốn hút và tinh tế.

Mua Sofa Đơn Giá Rẻ Ở Đâu Tại TP.HCM 

Một trong những cơ sở uy tín chuyên bán sofa đơn giá rẻ TP.HCM là sofa Việt Phát. Ghế sofa giá rẻ nói chung và sofa đơn giá rẻ TP.HCM của Việt Phát có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng chính là những ưu điểm để khách hàng luôn dành sự ưu ái cho thương hiệu này.

Tất cả những mẫu ghế sofa của Việt Phát đều có khung làm bằng gỗ dầu đã qua xử lý mối mọt nên rất chắc chắn.

Ngoài ra đệm mút dùng cho sofa đều là đệm mút cao cấp, bạn không cần lo lắng về vấn đề xẹp lún sau một thời gian sử dụng.

Sofa đơn của Việt Phát có nhiều loại với những mắc giá khác nhau để khách hàng lựa chọn.

Thông thường những mẫu sofa bọc da thật hoặc da công nghiệp có giá thành cao, những mẫu sofa đơn bọc nỉ hoặc vải có giá mềm hơn và phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Với những đợt giảm giá, khuyến mại hay tri ân khách hàng công ty sẽ có mức chiết khấu nhất định cho khách hàng. Để biết thêm những mẫu sofa phòng khách giá rẻ, cùng các chương trình giảm giá bạn hãy truy cập ghesofavietphat.com  

Bạn có nhu cầu mua sofa đơn chất lượng với giá tốt đừng ngần ngại mà hãy nhất máy lên liên hẹ với chúng toi hoặc bạn đặt hàng tại web site chúng tôi sẽ hoàn thành đơn hàng bạn ngay, Mọi chi tiết liên hệ

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIỆT PHÁT

Showroom : 1123 Kha Vạn Cân -Linh Trung – Thủ Đức – TP HCM

Xưởng Sản Xuất : 3/9 Hẻm 1145  Kha Vạn Cân – Linh trung – Thủ Đức – TP HCM

Website: https://ghesofavietphat.com

Email:Ghesofavietphat@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm