• Bàn Ghế Phòng Karaoke – Mã QK09

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  2,000,000 2,400,000 

  Bàn Ghế Phòng Karaoke – Mã QK09

  2,000,000 2,400,000 
 • Bàn Ghế Phòng Karaoke – Mã QK24

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nhung

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  Giao Hàng trong 3-5 ngày

  2,000,000 2,800,000 

  Bàn Ghế Phòng Karaoke – Mã QK24

  2,000,000 2,800,000 
 • Bàn Ghế Sofa Karaoke – Mã QK12

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

   

  900,000 1,400,000 

  Bàn Ghế Sofa Karaoke – Mã QK12

  900,000 1,400,000 
 • Bàn Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK27

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  1,100,000 1,700,000 
 • Ghế Sofa Cho Phòng Karaoke - Mã K18

  Ghế Sofa Cho Phòng Karaoke – Mã QK18

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3-5 ngày  😆

  Liên hệ
 • Ghế Sofa Karaoke – Mã QK06

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

   

  900,000 1,500,000 

  Ghế Sofa Karaoke – Mã QK06

  900,000 1,500,000 
 • Ghế Sofa Karaoke – Mã QK25

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  Giao Hàng trong 3-5 ngày

  2,000,000 2,700,000 

  Ghế Sofa Karaoke – Mã QK25

  2,000,000 2,700,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK01

  ♦Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  2,200,000 2,500,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK01

  2,200,000 2,500,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK02

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  800,000 1,000,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK02

  800,000 1,000,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK04

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  1,800,000 2,200,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK04

  1,800,000 2,200,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK05

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

   

  800,000 1,200,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK05

  800,000 1,200,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK13

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  1,200,000 1,500,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp – Mã QK13

  1,200,000 1,500,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cao Cấp Vải – Mã QK07

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  1,500,000 2,100,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cổ Điển – Mã QK26

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  2,500,000 3,200,000 

  Ghế Sofa Karaoke Cổ Điển – Mã QK26

  2,500,000 3,200,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cổ Điển Cao Cấp – Mã QK23

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 7-10 ngày  😆

  4,200,000 5,500,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Cổ Điển Đẹp – Mã QK30

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3-7 ngày  😆

  2,200,000 2,700,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Đẹp – Mã QK16

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  3,500,000 5,200,000 

  Ghế Sofa Karaoke Đẹp – Mã QK16

  3,500,000 5,200,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Đẹp Giá Rẻ – Mã QK29

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  900,000 1,400,000 
 • Ghế Sofa Karaoke Giá Rẻ – Mã QK03

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  1,200,000 1,300,000 

  Ghế Sofa Karaoke Giá Rẻ – Mã QK03

  1,200,000 1,300,000 
 • Ghê Sofa Karaoke Hồ Chí Minh – Mã QK22

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  900,000 1,500,000 
 • Ghế Sofa Karaoke TPHCM – Mã QK20

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  1,400,000 1,850,000 

  Ghế Sofa Karaoke TPHCM – Mã QK20

  1,400,000 1,850,000 
 • Ghế Sofa Nệm Karaoke HCM – Mã QK15

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  2,400,000 2,900,000 

  Ghế Sofa Nệm Karaoke HCM – Mã QK15

  2,400,000 2,900,000 
 • Ghế Sofa Phòng Karaoke – Mã QK08

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  900,000 1,400,000 

  Ghế Sofa Phòng Karaoke – Mã QK08

  900,000 1,400,000 
 • Ghế Sofa phòng Karaoke – Mã QK17

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  1,000,000 1,500,000 

  Ghế Sofa phòng Karaoke – Mã QK17

  1,000,000 1,500,000 
 • Ghế Sofa Quán Karaoke – Mã QK21

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  2,500,000 2,700,000 

  Ghế Sofa Quán Karaoke – Mã QK21

  2,500,000 2,700,000 
 • Mẫu Ghế Sofa Karaoke – Mã QK14

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3-5 ngày  😆

  900,000 1,500,000 

  Mẫu Ghế Sofa Karaoke – Mã QK14

  900,000 1,500,000 
 • Mẫu Sofa Phòng Karaoke – Mã QK11

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3-7 ngày  😆

  2,300,000 2,700,000 

  Mẫu Sofa Phòng Karaoke – Mã QK11

  2,300,000 2,700,000 
 • Mẫu Sofa Phòng Karaoke Cao Cấp - Mã K19

  Mẫu Sofa Phòng Karaoke Cao Cấp – Mã QK19

  ♦ Chất Liệu :

  ⇒ Khung gỗ dầu đã qua sử lý chống mối mọt  ( Bảo Hành 36 tháng )

  ⇒ Bọc vải nỉ , simili  nhập khẩu

  ⇒ Nệm D40, mút ép  không nún , xẹp có độ bền cao ( Bảo Hành  36 tháng )

  Đặc Biệt : Kích Thước , Chất Liệu tùy chọn theo không gian nhà .

  😆 Giao Hàng trong 3 ngày  😆

  Liên hệ

Vì Sao Chọn Sofa Cho Phòng Karaoke?

Có ai đã từng có thắc mắc này chưa? Sofa là nội thất không thể thiếu trong các phòng hát karaoke. Và thường là những mẫu sofa văng dài có tựa hoặc không có tựa.

Dòng sofa này rất phù hợp cho quán karaoke vì nó có thiết kế đơn giản, kê sát tường không làm mất không gian cũng như đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều người cùng 1 lúc.

Ngoài ra giá của sofa phòng karaoke lại không hề cao nếu không muốn nói là rẻ hơn so với những dòng sofa khác dùng trong gia đình.

Với đặc điểm thiết kế có phần đệm mút nên mang đến cho người dùng cảm giác êm ái, dễ chịu khi sử dụng.

Điều này cũng khẳng định chất lượng dịch vụ quán karaoke của bạn tốt và là yếu tố để lần sau khách quay lại.

 Những Mẫu Bàn Ghế Sofa Phòng Karaoke Phổ Biến Nhất.

Ghế sofa phòng karaoke có đặc điểm là nhiều người dùng cùng lúc, vì thế ngoài chất lượng thì thiết kế cũng cần có kích thước phù hợp.

Chính vì thế sofa văng hoặc sofa góc là lựa chọn tối ưu nhất.

Nhưng phổ biến hơn vẫn là sofa văng, và những mẫu sofa phòng karaoke bọc da công nghiệp hoặc simili được lựa chọn nhiều hơn vì ưu điểm là tính không thấm nước nên rất phù hợp dùng trong nội thất karaoke.

Dễ vệ sinh lau chùi các vết bẩn, nhanh khô nếu bị nước đổ lên, bạn chỉ cần lấy khăn lau không cần phải tháo ra giặt.

Với những ưu điểm ấy mà khách thường có xu hướng chọn ghế sofa phòng karaoke bọc simili hay giả da

Với phong cách cổ điển sự lựa chọn các mẫu sofa karaoke cổ diển với tối nâu hoặc màu hơi tối phá với ánh điện sẽ giúp phòng kaoraoke thêm sang trọng đẳng cấp

Với những phòng karaoke với phong cách hiện đại thì chúng ta nghĩ tới những bộ sofa cap cấp, nó khẳng định vị thế ngay sau khi khách hàng tới quán

Với những bộ giá rẻ nó cũng không thua kém gì. Với chất lượng nhưng giá mền hơn những loại sofa sẽ phù hợp với những phòng cho sinh viên

Bảng Giá Ghế Sofa Phòng Karaoke

Tùy vào mỗi thương hiệu, mỗi kiểu dáng sofa khác nhau cũng như chất liệu mà có một mức giá khác nhau.

Do đặc thù ghế sofa phòng karaoke dùng trong môi trường kinh doanh nên cũng như được sử dụng thường xuyên nên giá không quá cao.

Ghế sofa phòng karaoke Việt Phát có mức giá giao động từ 800.000 đến 3.500.000 tùy vào từng mẫu sofa.

Nên Mua Bàn Ghế Sofa Karaoke Giá Rẻ TP.HCM Ở Đâu?

Trong các thương hiệu sofa nổi tiếng tại TP.HCM thì sofa Việt Phát được biết đến là một thương hiệu sofa uy tín, chất lượng sản phẩm tốt cũng như giá cả rất phải chăng. Sofa Việt Phát luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa.

Đa dạng về sản phẩm cũng như nhiều mẫu mã, chất liệu dùng để làm sofa đều được nhập khẩu nên mang đến vẻ đẹp cũng như sự sang trọng và tinh tế cho sản phẩm.

Trong các dòng nội thất sofa thương hiệu Việt Phát thì sofa cho quán karaoke cũng là một thế mạnh.

Đây là lựa chọn hàng đầu cho bạn khi có nhu cầu mua ghế sofa phòng karaoke. Những ưu điểm của dòng sofa này đã thuyết phục được khách hàng hoàn toàn đó là:

– Đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và kích thước: Những thiết kế ghế sofa karaoke đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, những mẫu ghế phổ biến nhất vẫn là ghế sofa văng hay sofa băng dài, sofa góc dài.

Vì chúng  dễ dàng bày trí, không tốn diện tích vì bạn có thể kê sát tường, nhận thiết kế sofa theo ý người mua, kích thước sofa sẽ được sản xuất theo kích thước phòng nên bạn không cần lo lắng là quá to hay quá nhỏ, có vừa hay không.

 Chất lượng tốt: Sofa karaoke Việt Phát có khung ghế làm bằng gỗ dầu tự nhiên đã qua xử lý mối mọt, độ bền cao. Hơn nữa chất liệu bọc như da công nghiệp, vải nỉ đều là hàng nhập khẩu cao cấp. Đệm mút dùng để làm sofa là đệm mút D40 có tính đàn hồi tốt, không bị xẹp lún sau một thời gian sử dụng.

– Nhiều mẫu mã: ghế sofa phòng karaoke có nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn từ sofa cổ điển, hiện đại đến những mẫu sofa bọc da, bọc vải hay bọc nỉ. Mỗi sản phẩm mang đến một vẻ đẹp riêng, một cảm nhận cũng như sự thoải mái cho người dùng.

Ngoài những ưu điểm về chất lượng và kiểu dáng ghế sofa thì các dịch vụ của Việt Phát cũng là một thế mạnh khiến người tiêu dùng ưu ái lựa chọn thương hiệu nay trong rất nhiều thương hiệu sofa khác:

– Chính sách bảo hành của Việt Phát: với ghế sofa bạn sẽ được áp dụng bảo hành theo các điều khoản tại thời điểm xuất hóa đơn.

Bạn sẽ được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành với những trường hợp cụ thể theo quy định của công ty.

Khách hàng có thể lựa chọn bảo hành tại nhà hoặc mang sofa đến xưởng để bảo hành.

 Chính sách đổi trả: với những trường hợp khách hàng nhận hàng nhưng không giống với mô tả ban đầu, bị lỗi do nhà sản xuất hoặc không đáp ứng được những yêu cầu mà khách hàng đưa ra ban đầu thì sẽ được đổi trả. Các trường hợp được đổi trả đã quy định rõ trong các chính sách của công ty.

 Giá cả phải chăng: Sofa Việt Phát nói chung và sofa karaoke Việt Phát nói riêng có một ưu điểm là giá cả rất phải chăng.

Thêm nữa, công ty luôn có các đợt giảm giá, khuyến mãi nên bạn có thể dễ dàng mua được sản phẩm ghế sofa phòng karaoke đẹp, chất lượng với giá rẻ.

– Mua hàng dễ dàng qua nhiều kênh: Hỗ trợ cho những khách hàng ở xa hoặc vì lý do gì đó không đến showroom để mua được thì bạn có thể đặt hàng online tại địa chỉ ghesofavietphat.com sau đó bạn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, công ty sẽ gửi hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Nhiều khách hàng thắc mắc mua ghế sofa karaoke Bình Dương, ghế sofa karaoke Biên Hòa như thế nào?

Trả lời: Bạn chỉ cần truy cập vào webiste công ty và chọn mẫu, sau khi đã chọn được mẫu ưng ý bạn tiến hành đặt hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, công ty sẽ nhanh chóng giao hàng tận nhà cho bạn.

– Dịch vụ bọc ghế sofa karaoke giá rẻ: Việt Phát là một trong số ít những nhà cung cấp có dịch vụ bọc ghế sofa.

Nếu sofa dùng đã lâu, màu sắc không còn được đẹp, hay bạn muốn làm mới không gian cũng như tân trang lại quán karaoke của mình thì việc bọc lại sofa cũng rất cần thiết.

Hãy liên hệ với Việt Phát để thay áo cho bộ sofa karaoke của mình với giá cả phải chăng nhất nhé.

Với những ưu điểm trên thì Việt Phát thật sự là địa chỉ tốt nhất, sự lựa chọn tối ưu để bạn mua bàn ghế sofa phòng karaoke giá rẻ TP.HCM.

Danh Mục Sản Phẩm